Strona główna   Aktualno¶ci   Dziecko z astm± w rodzinie i szkole. Poradnik dla rodziców, opiekunów i nauczycieli  

Dziecko z astm± w rodzinie i szkole. Poradnik dla rodziców, opiekunów i nauczycieli

Astama_2013Prezentowana publikacja jest pierwszym na rynku księgarskim polskim kompleksowym poradnikiem adresowanym do tych, którzy na co dzień opiekuj± się dzieckiem chorym na astmę w ¶rodowisku rodzinnym i szkolnym. Niew±tpliw± zalet± poradnika jest to, że został napisany przez specjalistów z różnych dziedzin, którzy od lat pracuj± na rzecz dzieci i młodzieży z astm± i chorobami alergicznymi. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr hab. n. med. Radosław Gawlik oraz dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk to uznani specjali¶ci z zakresu alergologii i pulmunologii, a także do¶wiadczeni lekarze praktycy.

Astma oskrzelowa jest chorob±, które niesie ze sob± obci±żenia fizyczne i psychiczne w życiu dziecka, jednak jej wła¶ciwa kontrola oraz odpowiednie działania opiekuńcze i wychowawcze ze strony rodziców i nauczycieli mog± sprawić, że będzie ono funkcjonować podobnie, jak jego zdrowi rówie¶nicy.

Wydawnictwo UMCS - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 12-03-2013 przez Aneta Okuń